Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Tuyển dụng mới tháng 2-2012 - Quà tặng hấp dẫn !

http://farm3.anhso.net/upload/20120209/09/o/anhso-095138_dung-0001.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20120209/09/o/anhso-095310_Copy_of_Copy_of_dung-0001.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20120209/09/o/anhso-095405_Copy_of_Copy_of_Copy_of_dung-0001.jpg

http://farm3.anhso.net/upload/20120209/09/o/anhso-095211_Copy_of_dung-0001.jpg

FREE-Perfume-Campaign-resized

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét